RODO

Wechta Inwestycje

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wechta Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy, ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca, e-mail:mieszkania@wechta.pl,
2) Dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
a) wykonania przez Spółkę Umowy (rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej i przeniesienia własności (umowa sprzedaży)), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (wykonanie obowiązku archiwizacji dokumentacji, rozpatrywania reklamacji, wykonanie obowiązku prowadzenia rozliczania transakcji),
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
3) Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: depozytariusz, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, bankowe, notarialne, doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych,
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od wykonania umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej i przeniesienia własności (umowa sprzedaży),
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
8) Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) Dane osobowe podane przez Panią/Pana są niezbędne do realizacji Umowy (rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej i przeniesienia własności-umowa sprzedaży) i brak ich podania uniemożliwi jej zawarcie;
10) Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany oraz dane nie podlegają profilowaniu,

 


Wechta Nieruchomości

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wechta Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie ul. Padniewska 27, 88 – 300 Mogilno, wpisana do KRS pod numerem: 0000363702, z kapitałem zakładowym w wysokości 10918000,00 zł, w całości opłaconym, adres poczty elektronicznej: biuro@wechta-nieruchomosci.pl, nr telefonu: 52 3188912,
2) Dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do:
a) wykonania przez Spółkę Umowy (rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej i przeniesienia własności tj. umowy sprzedaży), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (wykonanie obowiązku archiwizacji dokumentacji, rozpatrywania reklamacji, wykonanie obowiązku prowadzenia rozliczania transakcji, dopełnienie obowiązków podatkowych),
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
3) Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: depozytariusz, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, bankowe, notarialne, doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych,
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od wykonania umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej i przeniesienia własności (umowa sprzedaży),
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
8) Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) Dane osobowe podane przez Panią/Pana są niezbędne do realizacji Umowy (rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej i przeniesienia własności
10) -umowa sprzedaży) i brak ich podania uniemożliwi jej zawarcie;
11) Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany oraz dane nie podlegają profilowaniu.

Trwa ładowanie...

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

tel: 61 866 30 14, 61 839 22 32

e-mail: mieszkania@wechta.pl

Realizacja: Pro Estate Solution